Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Pracownia USG Pszczyna - Czytaj całość

W Pra­cowni USGNZOZ Dokawa Piasek
ist­nieje możli­wość wyko­na­nia pry­wat­nych badań.

Pracownia USG Pszczyna - Czytaj całość

Ospa wietrzna - Czytaj całość

Do zakaże­nia dochodzi drogą powi­etrzną i kro­pelkową – poprzez drogi oddechowe.

Ospa wietrzna - Czytaj całość