Tele­fon

PIASEK32 448 44 28, ĆWIK­LICE – 32 447 77 55, JANKOW­ICE32 448 53 12

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Poradnie specjalistyczne - Czytaj całość

Porad­nie spec­jal­isty­czne funkcjonują, w NZOZ Dokawa, na zasadzie
poradni pry­wat­nych.

Poradnie specjalistyczne - Czytaj całość

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny PracyNZOZ Dokawa Jankowice.

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Refundacja wyrobów medycznych - Czytaj całość

W ramach ubez­pieczenia zdrowot­nego
pac­jen­tom przysługuje refun­dacja różnych wyrobów medycznych -

Refundacja wyrobów medycznych - Czytaj całość