Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Wielkanoc - Czytaj całość

„Śpiewa­jmyż weseli,
Jak w niebie Anieli.
Czegośmy pożą­dali,
Tegośmy doczekali. Alleluja!”

Wielkanoc - Czytaj całość

Dermatoskopia - Czytaj całość

W NZOZ Dokawa Piasek ist­nieje możli­wość wyko­na­nia DERMATOSKOPII.

Dermatoskopia - Czytaj całość