Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Szczepi­enia ochronne w Polsce wykony­wane są w opar­ciu o ustawę z dnia 5 grud­nia 2008r.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

INFORMACJA DLA PACJENTA - Czytaj całość

Kiedy sys­tem e-​WUŚ nie potwierdza prawa pac­jenta do świadczeń?

INFORMACJA DLA PACJENTA - Czytaj całość