Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny Pracy (NZOZ Dokawa Jankowice).

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

Zwięk­szone ryzyko ZUM wys­tępuje w następu­ją­cych sytu­ac­jach życiowych:

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Szczepi­enia ochronne w Polsce wykony­wane są w opar­ciu o ustawę z dnia 5 grud­nia 2008r.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość