Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI - Czytaj całość

Od 16.03.2020 rejes­tracja dzieci i dorosłych – tylko telefonicznie.

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI - Czytaj całość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

W związku z zamknię­ciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły
z powodu COVID-​19,

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

Koronawirus SARS-​CoV-​2 - Czytaj całość

POSTĘPOWANIE W SYTU­ACJI PODE­JRZENIA ZAKAŻE­NIA KORON­AWIRUSEM SARS-​CoV-​2

Koronawirus SARS-​CoV-​2 - Czytaj całość