Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Odporność a infekcje dróg oddechowych u dzieci - Czytaj całość

Infekcje górnych dróg odd­e­chowych, nawet pow­tarza­jące się co parę tygodni, są zjawiskiem nor­mal­nym u dzieci w miesią­cach jesienno-​zimowych.

Odporność a infekcje dróg oddechowych u dzieci - Czytaj całość

Antybiotykoterapia. Wskazówki dla pacjentów. - Czytaj całość

Zasady postępowa­nia w przy­padku, gdy lekarz zale­cił przyj­mowanie antybiotyku.

Antybiotykoterapia. Wskazówki dla pacjentów. - Czytaj całość