Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

Grypa. Profilaktyka - Czytaj całość

Osoba chora na grypę zaraża inne osoby już na 23 dni przed wys­tąpi­e­niem objawów,

Grypa. Profilaktyka - Czytaj całość

Ospa wietrzna. Objawy i postępowanie - Czytaj całość

Osoba chora jest zakaźna 2 dni przed pojaw­ie­niem się wysypki (droga kropelkowa),

Ospa wietrzna. Objawy i postępowanie - Czytaj całość

KRZTUSIEC - Czytaj całość

Wg analiz Państ­wowego Zakładu Higieny w ostat­nich lat­ach obser­wowane jest zwięk­sze­nie zapadal­ności na krztusiec.

KRZTUSIEC - Czytaj całość