Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

WZNOWIENIE SZCZEPIEŃ - Czytaj całość

Min­is­ter Zdrowia, Główny Inspek­tor San­i­tarny zale­cają wznowie­nie real­iza­cji szczepień ochronnych.

WZNOWIENIE SZCZEPIEŃ - Czytaj całość

STAN EPIDEMII. BADANIA OKRESOWE - Czytaj całość

Główny Inspek­tor Pracy wydał zalece­nia związane z wykony­waniem okre­sowych badań lekars­kich w trak­cie epidemii.

STAN EPIDEMII. BADANIA OKRESOWE - Czytaj całość