Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

GIMNASTYKA KOREKCYJNA PSZCZYNA - Czytaj całość

Gabi­net reha­bil­i­tacji w NZOZ Dokawa Jankow­ice wznowił, po waka­cyjnej prz­er­wie, gim­nastykę korekcyjną.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA PSZCZYNA - Czytaj całość

PROFILAKTYKA GRYPY - Czytaj całość

Zakaże­nie szerzy się głównie drogą
kro­pelkową (kichanie, kaszel) oraz poprzez
kon­takt z przed­mio­tami (klamki, poręcze, koszyki sklepowe).

PROFILAKTYKA GRYPY - Czytaj całość

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE - Czytaj całość

Najlep­szym sposobem uniknię­cia zakaże­nia wirusem grypy jest zas­tosowanie
szczepi­onki przeciwgrypowej.

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE - Czytaj całość