Tele­fon

32 448 4428

Ośrodki Zdrowia

piasek »

Piasek

ćwiklice »

Ćwiklice

jankowice »

Jankowice

Aktualności

USG Doppler Pszczyna - Czytaj całość

W NZOZ Dokawa Piasek ist­nieje możli­wość wyko­na­nia bada­nia przepły­wów krwi.

USG Doppler Pszczyna - Czytaj całość

Ginekolog Pszczyna - Czytaj całość

Porad­nia Ginekologiczno-​Położnicza w NZOZ Dokawa Piasek ul. Katow­icka 23

Ginekolog Pszczyna - Czytaj całość

Rehabilitacja - Czytaj całość

Fizykoter­apia, ter­apia man­u­alna, masaż, plas­trowanie w Gabinecie Reha­bil­i­tacji w NZOZ Dokawa w Jankowicach.

Rehabilitacja - Czytaj całość