SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Usługi pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (lekarz rodzinny) są w całości finan­sowane
ze środ­ków Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia (NFZ), czyli dla pac­jenta są bezpłatne.

nfz

Pac­jent nie ponosi żad­nych kosztów związanych z tymi świadczeniami.

Pod­sta­wowa opieka zdrowotna obejmuje:

  • wiz­yty lekarskie
  • zabiegi pielę­gna­cyjne
  • zas­trzyki i szczepienia
  • opiekę pielęg­niarki środowiskowo-​rodzinnej
  • opiekę położnej środowiskowo-​rodzinnej
  • pod­sta­wowe bada­nia laboratoryjne
  • diag­nos­tykę obrazową

Zapisz się już dziś!

wypełnij deklarację POZ