SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Medycyna Pracy Pszczyna

10 lat temu

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny PracyNZOZ Dokawa Jankowice.

lek.med. Włodz­imierz Sufryd – lekarz medy­cyny pracy

  • bada­nia wstępne, okre­sowe, kontrolne
  • bada­nia wysokościowe
  • bada­nia do celów sanitarno-​epidemiologicznych
  • bada­nia uczniów i studentów
  • bada­nia kierowców

Kon­sul­tacje lekarzy spec­jal­istów do badań wysokoś­ciowych, (neu­rolog, laryn­golog, okulista), wykony­wane są w tym samym dniu.
Prosimy o wcześniejsze dostar­cze­nie skierowa­nia od pra­co­dawcy.
Pobierz:

SKIEROWANIE NA BADA­NIA LEKARSKIE

Najbliższy ter­min 21.05.2024
ILOŚĆ BADAŃ OGRANIC­ZONA
Cen­nik i szczegółowe infor­ma­cje w przychodni.

Rejes­tracja tele­fon­iczna
Tel 32 448 53 12
e-​mail dokawabiuroconfinium@gmail.com

https://​medy​cy​napra​cy​por​tal​.pl

Jankow­ice

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat