Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny PracyNZOZ Dokawa Jankowice.

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

PORADNIA GINEKOLOGICZNA W ĆWIKLICACH - Czytaj całość

9 kwiet­nia w NZOZ Dokawa Ćwik­lice rozpoczyna dzi­ałal­ność
Porad­nia Gineko­log­iczna.

PORADNIA GINEKOLOGICZNA W ĆWIKLICACH - Czytaj całość

E – RECEPTA - Czytaj całość

Od sty­cz­nia 2020r. recepty będą wys­taw­iane obow­iązkowo w postaci elektronicznej.

E – RECEPTA - Czytaj całość

WITAMINA D3 WITAMINĄ ŻYCIA - Czytaj całość

Od 08.02.2019 do 31.03.2019 badanie poziomu wit­a­miny D3 w pro­mo­cyjnej cenie.

WITAMINA D3 WITAMINĄ ŻYCIA - Czytaj całość

BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU - Czytaj całość

27 lutego 2019 roku w NZOZ Dokawa będzie wykony­wane bezpłatne badanie wzroku.

BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU - Czytaj całość

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA - Czytaj całość

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił funkcjon­alną wyszukiwarkę,

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA - Czytaj całość

GRYPA! Profilaktyka - Czytaj całość

Zaraże­nie grypą następuje drogą kro­pelkową (kichanie, kaszel)

GRYPA! Profilaktyka - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat