Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny PracyNZOZ Dokawa Jankowice.

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Reumatolog Pszczyna - Czytaj całość

NZOZ Dokawa ĆWIK­LICE zaprasza do Poradni Reuma­to­log­icznej.

Reumatolog Pszczyna - Czytaj całość

STAN EPIDEMII. BADANIA OKRESOWE - Czytaj całość

Główny Inspek­tor Pracy wydał zalece­nia związane z wykony­waniem okre­sowych badań lekars­kich w trak­cie epidemii.

STAN EPIDEMII. BADANIA OKRESOWE - Czytaj całość

WZNOWIENIE SZCZEPIEŃ - Czytaj całość

Min­is­ter Zdrowia, Główny Inspek­tor San­i­tarny zale­cają wznowie­nie real­iza­cji szczepień ochronnych.

WZNOWIENIE SZCZEPIEŃ - Czytaj całość

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA - Czytaj całość

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił funkcjon­alną wyszukiwarkę,

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA - Czytaj całość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

W związku z zamknię­ciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły
z powodu COVID-​19,

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat