Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

widget stopka

Dane kon­tak­towe

piasek

43211 PIASEK,
ul.Katowicka 23

tel: 32 448 44 28
Czynne 8.0018.00
Lab­o­ra­to­rium 8.0010.00

ćwik­lice

43229 ĆWIK­LICE,
ul.Męczenników
Oświęcim­s­kich 45a

tel: 32 447 77 55
Czynne 8.0018.00
Lab­o­ra­to­rium 8.009.30

jankow­ice

43215 JANKOW­ICE,
ul.Żubrów 86

tel: 32 448 53 12
Czynne 8.0018.00
Lab­o­ra­to­rium 8.009.30