Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Szczepi­enia ochronne w Polsce wykony­wane są w opar­ciu o ustawę z dnia 5 grud­nia 2008r.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Dermatoskopia - Czytaj całość

W NZOZ Dokawa Jankow­ice ist­nieje możli­wość wyko­na­nia DERMATOSKOPII.

Dermatoskopia - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Jankowice - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Jankowice - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Piasek - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Piasek - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Ćwiklice - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Ćwiklice - Czytaj całość

Borelioza. Profilaktyka - Czytaj całość

Bore­lioza, inaczej krętkow­ica kleszc­zowa, jest chorobą zakaźną, wielonarzą­dową, wywołaną przez bak­terie przenos­zone ze śliną kleszczy.

Borelioza. Profilaktyka - Czytaj całość

Badanie zmian skórnych - Czytaj całość

Der­matoskopia to badanie pole­ga­jące na oglą­da­niu wybranych zmian chorobowych za pomocą dermatoskopu.

Badanie zmian skórnych - Czytaj całość

Wielkanoc - Czytaj całość

„Śpiewa­jmyż weseli,
Jak w niebie Anieli.
Czegośmy pożą­dali,
Tegośmy doczekali. Alleluja!”

Wielkanoc - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat