Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

POSTĘPOWANIE PRZY GORĄCZCE U DZIECKA - Czytaj całość

Pod­wyżs­zona tem­per­atura ciała, jako objaw infekcji wiru­sowej lub bak­teryjnej, może nas alar­mować o wielu chorobach.

POSTĘPOWANIE PRZY GORĄCZCE U DZIECKA - Czytaj całość

GRYPA – SZCZEPIENIE - Czytaj całość

W tym sezonie można się zaszczepić prze­ciw grypie już od początku września.

GRYPA – SZCZEPIENIE - Czytaj całość

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU - Czytaj całość

NZOZ Dokawa zaprasza na pro­fi­lak­ty­czne, bezpłatne, bada­nia słuchu.

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU - Czytaj całość

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

Zwięk­szone ryzyko ZUM wys­tępuje w następu­ją­cych sytu­ac­jach życiowych:

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Szczepi­enia ochronne w Polsce wykony­wane są w opar­ciu o ustawę z dnia 5 grud­nia 2008r.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Dermatoskopia - Czytaj całość

W NZOZ Dokawa Jankow­ice ist­nieje możli­wość wyko­na­nia DERMATOSKOPII.

Dermatoskopia - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Jankowice - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Jankowice - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Piasek - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Piasek - Czytaj całość
logoNFZ

Ośrodek Zdrowia Ćwiklice - Czytaj całość

Ośrodek Zdrowia Dokawa świad­czy usługi
medy­czne z zakresu
Pod­sta­wowej Opieki
Medy­cznej oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Ośrodek Zdrowia Ćwiklice - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat