Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Test obciążenia glukozą - Czytaj całość

Test obciąże­nia glukozą, inaczej doustny test tol­er­ancji glukozy OGTT,

Test obciążenia glukozą - Czytaj całość

SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE - Czytaj całość

Szczepi­onka prze­ciw grypie na sezon
20162017 jest już dostępna w NZOZ Dokawa.

SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE - Czytaj całość

PROJEKT LEKI 75 PLUS - Czytaj całość

Pro­jekt jest skierowany do wszys­t­kich pacjentów,

PROJEKT LEKI 75 PLUS - Czytaj całość

Borelioza – diagnostyka - Czytaj całość

Diag­nos­tyka lab­o­ra­to­ryjna obe­j­muje
dwue­tapowe postępowanie,

Borelioza – diagnostyka - Czytaj całość

Przygotowanie do badań krwi - Czytaj całość

Zaleca się by, do pobra­nia krwi do rutynowych badań zgłaszać się w godz­i­nach rannych,

Przygotowanie do badań krwi - Czytaj całość

Poradnie specjalistyczne - Czytaj całość

Porad­nie spec­jal­isty­czne funkcjonują, w NZOZ Dokawa, na zasadzie
poradni pry­wat­nych.

Poradnie specjalistyczne - Czytaj całość

Refundacja wyrobów medycznych - Czytaj całość

W ramach ubez­pieczenia zdrowot­nego
pac­jen­tom przysługuje refun­dacja różnych wyrobów medycznych -

Refundacja wyrobów medycznych - Czytaj całość

Leczenie uzdrowiskowe - Czytaj całość

Na lecze­nie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pac­jenci wystar­cza­jąco sprawni,

Leczenie uzdrowiskowe - Czytaj całość

Profilaktyka chorób odkleszczowych - Czytaj całość

Wśród przenos­zonych przez kleszcze chorób zakaźnych, w naszym kraju,

Profilaktyka chorób odkleszczowych - Czytaj całość

RECEPTY I SKIEROWANIA - Czytaj całość

Infor­ma­cje o świad­czeni­ach – recepty i skierowania.

RECEPTY I SKIEROWANIA - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat