Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Boże Narodzenie, Nowy Rok - Czytaj całość

„O, Miłości niepo­jęta, jakżeś wielką była
Iżeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła”

Boże Narodzenie, Nowy Rok - Czytaj całość

Nieoperacyjna metoda usuwania hemoroidów - Czytaj całość

Zabieg opaskowa­nia hemoroidów nie wymaga pobytu w szpi­talu, ani stosowa­nia znieczulenia.

Nieoperacyjna metoda usuwania hemoroidów - Czytaj całość

Diagnostyka w Poradni Proktologicznej - Czytaj całość

Rek­toskopia i anoskopia – są meto­dami bada­nia koń­cowego odcinka prze­wodu pokarmowego

Diagnostyka w Poradni Proktologicznej - Czytaj całość

Kriochirurgia w Poradni Chirurgiczno-​Proktologicznej - Czytaj całość

Kri­ochirur­gia – metoda leczenia pole­ga­jąca na kon­trolowanym, miejs­cowym niszcze­niu tkanek przez ich zamrożenie.

Kriochirurgia w Poradni Chirurgiczno-​Proktologicznej - Czytaj całość
Pola startowe

Nowa strona internetowa - Czytaj całość

Witamy na nowej stronie inter­ne­towej Ośrodka Dokawa.

Nowa strona internetowa - Czytaj całość

Masaż leczniczy - Czytaj całość

Gabi­net Reha­bil­i­tacji w Jankow­icach zaprasza na masaż leczniczy

Masaż leczniczy - Czytaj całość

Poradnia proktologiczna - Czytaj całość

Porad­nia prok­to­log­iczna zaj­muje się diag­nos­tyką i lecze­niem chorób

Poradnia proktologiczna - Czytaj całość

NOWA PORADNIA - Czytaj całość

NZOZ Dokawa planuje uru­chomie­nie w listopadzie nowej poradni

NOWA PORADNIA - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat