Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI - Czytaj całość

Od 16.03.2020 rejes­tracja dzieci i dorosłych – tylko telefonicznie.

STAN EPIDEMII. PRACA PRZYCHODNI - Czytaj całość

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

W związku z zamknię­ciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły
z powodu COVID-​19,

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Czytaj całość

Koronawirus SARS-​CoV-​2 - Czytaj całość

POSTĘPOWANIE W SYTU­ACJI PODE­JRZENIA ZAKAŻE­NIA KORON­AWIRUSEM SARS-​CoV-​2

Koronawirus SARS-​CoV-​2 - Czytaj całość

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Zapraszamy do Poradni Medy­cyny PracyNZOZ Dokawa Jankowice.

Medycyna Pracy Pszczyna - Czytaj całość

Reumatolog Pszczyna - Czytaj całość

NZOZ Dokawa ĆWIK­LICE zaprasza do Poradni Reuma­to­log­icznej.

Reumatolog Pszczyna - Czytaj całość

GRYPA! - Czytaj całość

Zakaże­nie szerzy się drogą kro­pelkową (kichanie, kaszel) oraz poprzez kon­takt z przed­mio­tami (klamki, poręcze, koszyki sklepowe).

GRYPA! - Czytaj całość

E – RECEPTA - Czytaj całość

Od sty­cz­nia 2020r. recepty będą wys­taw­iane obow­iązkowo w postaci elektronicznej.

E – RECEPTA - Czytaj całość

Grypa– szczepienia - Czytaj całość

Szczyt zachorowań na grypę ma miejsce zwykle miedzy sty­czniem a marcem.

Grypa– szczepienia - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat