SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Ginekolog Pszczyna - Czytaj całość

Porad­nia Ginekologiczno-​Położnicza w NZOZ Dokawa Piasek ul. Katow­icka 23

Ginekolog Pszczyna - Czytaj całość
choinka na boze narodzenie324

BOŻE NARODZENIE - Czytaj całość

„Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.”

BOŻE NARODZENIE - Czytaj całość

INFORMACJA DLA PACJENTA - Czytaj całość

Kiedy sys­tem e-​WUŚ nie potwierdza prawa pac­jenta do świadczeń?

INFORMACJA DLA PACJENTA - Czytaj całość

POSTĘPOWANIE PRZY GORĄCZCE U DZIECKA - Czytaj całość

Pod­wyżs­zona tem­per­atura ciała, jako objaw infekcji wiru­sowej lub bak­teryjnej, może nas alar­mować o wielu chorobach.

POSTĘPOWANIE PRZY GORĄCZCE U DZIECKA - Czytaj całość

GRYPA – SZCZEPIENIE - Czytaj całość

W tym sezonie można się zaszczepić prze­ciw grypie już od początku września.

GRYPA – SZCZEPIENIE - Czytaj całość

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU - Czytaj całość

NZOZ Dokawa zaprasza na pro­fi­lak­ty­czne, bezpłatne, bada­nia słuchu.

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU - Czytaj całość

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

Zwięk­szone ryzyko ZUM wys­tępuje w następu­ją­cych sytu­ac­jach życiowych:

Zakażenia układu moczowego. Profilaktyka - Czytaj całość

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Szczepi­enia ochronne w Polsce wykony­wane są w opar­ciu o ustawę z dnia 5 grud­nia 2008r.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE - Czytaj całość

Paginacja

Artykuły wg. lat