Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Taniej w Gabinecie Rehabilitacji

6 lat temu

W sierp­niu fizykoter­apia (elek­troter­apia, jono­foreza, laser, ultra­dźwięki, pole mag­ne­ty­czne) z 20% zniżką.

Zapraszamy.

Rejes­tracja w NZOZ Dokawa Jankow­ice, oso­biś­cie lub tele­fon­icznie – tel. 32 448 53 12 lub 517 561 907

Reha­bil­i­tacja

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat