Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

POŁOŻNA RODZINNA

6 lat temu

Położna POZ zaprasza przyszłe Mamy na bezpłatne zaję­cia w Szkole Rodzenia.

Spotka­nia są w całości refun­dowane przez NFZ Szkoła Rodzenia
Miejsce spotkań – NZOZ Dokawa Jankow­ice – Jankow­ice

KON­TAKT Z POŁOŻNĄ
Tel. 605 09 96 60

Położna real­izuje również wiz­yty u kobiet po oper­ac­jach gineko­log­icznych i onkologiczno-​ginekologicznych.
Świad­czenia są także wykony­wane w ramach NFZOpieka pielę­gna­cyjna

Rejes­tracja tel. 605 09 96 60 (oraz w NZOZ Dokawa)

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat