Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Ospa wietrzna

6 lat temu

Do zakaże­nia dochodzi drogą powi­etrzną i kro­pelkową – poprzez drogi oddechowe.

Osoba chora jest zakaźna 2 dni przed pojaw­ie­niem się wysypki i do czasu przyschnię­cia zmian skórnych (w sumie około 6 dni). Charak­terysty­cznej wysypce często towarzyszy stan pod­gorączkowy lub gorączka. Wyk­wity skórne przek­sz­tał­cają się w strupki i odpadają. Mogą być poje­dyncze lub w bardzo dużej ilości.

Lecze­nie ospy wietrznej polega na łagodze­niu jej objawów:

  • Obniżanie gorączki – można zas­tosować np. parac­eta­mol lub preparaty ibupro­fenu. Nie należy stosować aspiryny.
  • Podawanie dużej ilości płynów.
  • Dbanie o higienę – codzi­enna kąpiel pod prysznicem i delikatne wycieranie ciała, poprzez dotykanie a nie pocieranie.
  • Wskazane jest zas­tosowanie preparatów dzi­ała­ją­cych odkaża­jąco i prze­susza­ją­cych pęcherzyki.
  • W przy­padku nad­każeń bak­teryjnych podaje się antybiotyki.
  • W wybranych przy­pad­kach sto­suje się leki przeciwwirusowe.
  • W cza­sie choroby konieczne jest pozostaw­ie­nie dziecka w domu.

Insty­tut Matki I Dziecka w Warszawie

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat