SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Nocna i świąteczna opieka w szpitalu

3 miesiące temu

Od 01.01.2023 świad­czenia noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej są udzielane

w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie.

PSZCZYNA ul. Dr Witolda Antesa 11
TEL. 32 611 53 01

Do Poradni Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej należy wchodzić głównym wejś­ciem szpi­tala. Opieka jest real­i­zowana na parterze, w pomieszczeni­ach poradni spec­jal­isty­cznych. Od wejś­cia poprowad­zone zostało poziome oznacze­nie, (niebieska taśma na podłodze), ułatwia­jące dotar­cie pac­jen­tom do rejes­tracji, a następ­nie do gabi­netu i pokoju zabiegowego poradni.

Wjazd od ulicy Antesa, opłata za postój w parkometrze.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat