SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 32 447 77 55, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

SZCZEPIENIE-​GRYPA

3 miesiące temu

Szczepi­onki prze­ciw grypie w sezonie 20222023 są dostępne:

w ramach refun­dacji:
bezpłat­nie osobom w wieku 75+ oraz kobi­etom w ciąży,

z 50% refun­dacją:

  • osobom w wieku 65+,
  • dzieciom po ukończe­niu 6 m.ż.
  • osobom w wieku 1865 lat z dodatkowymi przewlekłymi chorobami.

pozostałym grupom – odpłat­nie (koszt preparatu).

Szczepi­enia mogą być wykony­wane w pod­mio­tach leczniczych (dzieci i dorośli) i aptekach (dorośli).

PSZCZYNAAPTEKA LER­CHÓWKA ul. Batorego 27 tel. 32 4472242, APTEKA MARIA-​PHARM ul. Szy­manowskiego 23 tel. 576065536,
PIASEKAPTEKA ARKA­DIA ul. Katow­icka 23a tel. 32 4491095.

W każdej sytu­acji przed wyko­naniem szczepi­enia potrzebna jest recepta.
Osobę niepełno­let­nią do szczepi­enia kwal­i­fikuje lekarz.

NFZ finan­suje pro­ces kwal­i­fikacji do szczepi­enia i samo podanie szczepionki.

Szczepi­enia prze­ciw grypie zale­cane są i wykony­wane przez cały sezon jesienno-​zimowy.

wgSzczepi​enia​.Info

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat