SZCZEPIENIE COVID: Rejestracja tel. 667 478 315, pon i pt w godz. 10:00-12:00 »

Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Porady medyczne poza godzinami pracy POZ

2 miesiące temu

NFZ uru­chomił Tele­plat­formę Pier­wszego Kontaktu.

Dzwoniąc pod ogólnopol­ski, bezpłatny numer TPK 800 137 200 pac­jent otrzyma niezbędną pomoc medy­czną poza godz­i­nami pracy lekarzy rodzin­nych, w week­endy oraz święta.
Porad medy­cznych udzielają pielęg­niarki, położné oraz lekarze.

Z TPK można sko­rzys­tać w sytuacji:

 • nagłego zachorowa­nia, poza godz­i­nami pracy POZ;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru­ją­cych stan bezpośred­niego zagroże­nia życia a zas­tosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczeki­wanie na otwar­cie przy­chodni może znacząco i nieko­rzyst­nie wpłynąć na stan zdrowia.

Połącze­nie jest bezpłatne i może być wyko­nane tylko z Pol­ski, ponieważ plat­forma jest przez­nac­zona tylko dla osób ubez­piec­zonych i mieszka­ją­cych w naszym kraju.

W ramach TPK pac­jent uzyska:

 • poradę medy­czną
 • e – receptę
 • e – skierowanie
 • e – zwolnienie

Porady są udzielane w językach:

 • pol­skim
 • ang­iel­skim
 • rosyjskim
 • ukraińskim
 • oraz migowym (wideoczat)
Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat