Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

3 miesiące temu

W związku z zamknię­ciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły
z powodu COVID-​19,

na czas opieki nad dzieck­iem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

14 dni zasiłku przysługuje rodz­i­com lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieck­iem poniżej 8. roku życia
  • są objęci ubez­piecze­niem chorobowym.

Doku­mentem, który należy złożyć u swo­jego płat­nika składek jest oświad­cze­nie. Osoby prowadzące dzi­ałal­ność pozarol­niczą składają oświad­cze­nie w ZUS.
Wzór oświad­czenia można pobrać na stronie inter­ne­towej ZUS. https://​zus​.pl

wg zus​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat