Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Koronawirus SARS-​CoV-​2

3 miesiące temu

POSTĘPOWANIE W SYTU­ACJI PODE­JRZENIA ZAKAŻE­NIA KORON­AWIRUSEM SARS-​CoV-​2

Osoby, które:

  • pode­jrze­wają u siebie zakaże­nie koron­awirusem
  • mają gorączkę, kaszel, duszności

powinny niezwłocznie powiadomić tele­fon­icznie najbliższą stację sanitarno-​epidemiologiczną (Tychy tel. 512 370 717 lub 517 497 829) lub skon­tak­tować się z najbliższym odd­zi­ałem zakaźnym (Tychy ul. Edukacji 102).

Odd­ział Zakaźny Szpi­tal Tychy – tel. całodobowy dla pac­jen­tów 887 277 805

Zaleca się, aby nie korzys­tać z trans­portu pub­licznego oraz nie zgłaszać się oso­biś­cie do przy­chodni POZ.

Każdy pac­jent może uzyskać w przy­chodni teleporadę.

Przez całą dobę można uzyskać infor­ma­cje o postępowa­niu pod numerem tele­fonu NFZ 800 190 590

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat