Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Reumatolog Pszczyna

6 miesięcy temu

NZOZ Dokawa ĆWIK­LICE zaprasza do Poradni Reuma­to­log­icznej.

NZOZ Dokawa Ćwik­lice wznawia dzi­ałal­ność Poradni Reumatologicznej.

Pry­wat­nych kon­sul­tacji udziela spec­jal­ista reuma­tolog – Elż­bi­eta Klein

Rejes­tracja oso­bista lub tele­fon­iczna
Tel. 32 447 77 55
DOKAWA ĆWIK­LICE

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat