Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00 SZCZEPI­E­NIE COVIDREJES­TRACJA TEL. 667 478 315 PONIEDZI­AŁEK i PIĄTEK godz.10.0012.00

USG DOPPLER COLOR

rok temu

24.01.2020 (piątek) w NZOZ Dokawa będą wykony­wane bada­nia USG.

USG DOPPLER

 • szyi (tęt­nice) 55
 • kończyn dol­nych ( tęt­nice) 55
 • kończyn dol­nych (żyły) 55
 • ECHO SERCA (od lat 15) 55
 • tar­czycy 55
  BADA­NIA JAMY BRZUSZNEJ NIE BĘDĄ WYKONY­WANE
 • tęt­nic nerkowych 55
 • nerek 55
 • płuc 55
 • stawów 55
 • USG PIERSI 55 zł.

EKG HOLTER – zapis 24 H z opisem spec­jal­isty kar­di­ologa 110 zł.

DOKAWA PIASEK OD GODZ. 12.00
DOKAWA ĆWIK­LICE OD GODZ. 8.00
DOKAWA JANKOW­ICE OD GODZ.10.30

Rejes­tracja oso­bista lub tele­fon­iczna w Ośrod­kach Zdrowia.

Badanie wykonuje:
INTER-​MED
ul. Szamo­tul­ska 9
62081 POZ­NAŃ– CHYBY

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat