Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Grypa– szczepienia

9 miesięcy temu

Szczyt zachorowań na grypę ma miejsce zwykle miedzy sty­czniem a marcem.

Szczepi­onki prze­ciw grypie mogą być podane każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma prze­ci­wwskazań medy­cznych.
Po szczepi­e­niu mogą wys­tąpić reakcje miejs­cowe tj.: zacz­er­wie­nie­nie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknię­cia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewielki wzrost tem­per­atury ciała, ból mięśni, stawów i głowy), ustępu­jące po kilku dniach.

Prze­ci­wwskazaniem do szczepi­enia prze­ciw grypie jest m.in. reakcja anafi­lak­ty­czna po wcześniejszym poda­niu szczepi­onki, ostra infekcja i wysoka gorączka powyżej 38°C.
Do szczepi­enia kwal­i­fikuje lekarz.
Szczepi­enia można real­i­zować w cza­sie trwa­nia całego sezonu gry­powego, ale należy brać pod uwagę czas potrzebny na wyk­sz­tałce­nie odporności. Opty­malny czas na szczepi­e­nie przed szczytem zachorowań to wrze­sień – grudzień.

W NZOZ DOKAWA dostępna jest szczepi­onka INFLU­VAC Tetra sezon 20192020.

wg szczepi­enia pzh​.gov​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat