Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

BEZPŁATNE BADANIE MARKERA – PSA

10 miesięcy temu

Mężczyźni którzy ukończyli 45 rok życia mogą się zgłaszać na bezpłatne badanie mark­era nowot­worowego PSA, finan­sowane przez Urząd Miasta w Pszczynie.
W bada­niu mogą uczest­niczyć osoby, które nie korzys­tały z takiego bada­nia,
finan­sowanego z budżetu Gminy Pszczyna w 2018 roku.

Możli­wość wyko­na­nia bada­nia – do 10.12.2019 roku lub do wycz­er­pa­nia środ­ków finansowych.

Badanie można wykonać od poniedzi­ałku do piątku:

Dokawa Piasek 8.0010.00
Dokawa Ćwik­lice 8.009.30
Dokawa Jankow­ice 8.009.30

wg Lab­o­ra­to­ria Medy­czne Diag­nos­tyka, Urząd Miejski w Pszczynie

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat