Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

Badania USG DOPPLER COLOR

rok temu

19.07.2019 (piątek)NZOZ Dokawa Ćwik­lice i Piasek będą wykony­wane bada­nia USG.

USG DOPPLER
– szyja (tęt­nice) 55
– kończyny dolne (tęt­nice) 55
– kończyny dolne (żyły) 55
ECHO SERCA (od lat 15) 55
– tar­czycy 55
USG aorty brzusznej 55
(bada­nia jamy brzusznej nie będą wykony­wane)
USG DOPPLER tęt­nic nerkowych 55
USG nerek 55
USG płuc 55
USG stawów 55(cena doty­czy jed­nego wybranego stawu)
USG piersi 55
EKG HOLTER zapis 24H z opisem dr nauk med. spec. kar­di­ologa 110 zł –
(zapisy na EKG HOLTER do dn. 09.07.2019)

ĆWIK­LICE OD GODZ. 8.00
PIASEK OD GODZ. 14.00

Rejes­tracja oso­bista lub tele­fon­iczna w Ośrod­kach Zdrowia

Bada­nia wykonuje INTER-​MED ul. Szamo­tul­ska 9, 62081 Poznań-​Chyby

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat