Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

rok temu

12 czer­wca 2019 roku w NZOZ DOKAWA będzie wykony­wane bezpłatne badanie wzroku.

Możli­wość zakupu okularów:

  • do pracy przy komputerze
  • dla kierow­ców.

Fachowy dobór szkieł i opraw oku­larowych po cenach hurtowych.

Dzieci powyżej 15 roku życia.

Rejes­tracja oso­bista lub tele­fon­iczna w Ośrod­kach Zdrowia:

Dokawa Piasek godz. 9.0010.00
Dokawa Jankow­ice godz. 11.0012.00
Dokawa Ćwik­lice godz. 14.0015.00.

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat