Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

NOWA OFERTA DIAGNOSTYKI

rok temu

WIT­A­M­INA D3CHOROBY ODKLESZC­ZOWEPRO­MO­CYJNYCH CENACH

Oferta badań w kierunku diag­nos­tyki chorób odkleszczowych.

Badanie sero­log­iczne w mate­ri­ale pobranym od ukąs­zonego – od 4 tyg. po ukąsze­niu przez kleszcza (opty­mal­nie ok. 8 tyg.):
1. Bore­lioza IgM (metoda ELISA) 25,00
2. Bore­lioza IgG (metoda ELISA) 25,00
3. Bore­lioza IgM (metoda Western-​blot) 75,00
4. Bore­lioza IgG (metoda Western-​blot) 75,00
Wg algo­rytmu diag­nos­ty­cznego blot wykony­wany jest wyłącznie dla potwierdzenia wyniku wąt­pli­wego lub dodat­niego, nie zaleca się rozpoczy­na­nia diag­nos­tyki od blotu z pominię­ciem badań metodą ELISA.
Badanie sero­log­iczne mon­i­toru­jące skuteczność ter­apii:
Prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko antygenowi Vlse/​C6 90,00

Bore­lioza met. PCR z kleszcza 140,00 zł.
1. Ostrożnie usunąć kleszcza ze skóry i umieś­cić go w jałowym pojem­niku,
najlepiej przez­nac­zonym do pobiera­nia moczu do badań lab­o­ra­to­ryjnych.
2. Dostar­czyć kleszcza (lub jego frag­menty) do placówki Diag­nos­tyki.

WIT­A­M­INA D340

BADA­NIA W POWYŻSZYCH CENACH OD 01.05 DO 30.06.2019

wg Diag­nos­tyka. Lab­o­ra­to­ria Medyczne

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat