Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

GRYPA! Profilaktyka

rok temu

Zaraże­nie grypą następuje drogą kro­pelkową (kichanie, kaszel)

oraz przez kon­takt bezpośredni z chorym lub przed­mio­tami, które dotykał (śluz z wirusem).

Objawy grypy pojaw­iają się nagle, w ciągu kilku godzin. Do najważniejszych należą: wysoka gorączka pow. 38°C, dreszcze, suchy, męczący kaszel, katar, silne bóle głowy, mięśni, uczu­cie rozbi­cia i wyczerpania.

Osoba chora na grypę zaraża inne osoby już na 23 dni przed wys­tąpi­e­niem objawów,
dlat­ego w sezonie jesienno-​zimowym należy szczegól­nie pamię­tać o:

  • reg­u­larnym myciu rąk (przed jedze­niem, po kicha­niu i kas­zlu), po kon­tak­cie z przed­mio­tami w miejs­cach pub­licznych (wózki skle­powe, poręcze);
  • zasła­ni­a­niu twarzy pod­czas kicha­nia i kaszlu;
  • uży­wa­niu i wyrzu­ca­niu do kosza jed­no­ra­zowych chusteczek;
  • wietrze­niu pomieszczeń kilka razy dziennie;
  • unika­niu bliskiego kon­taktu z innymi osobami w razie pojaw­ienia się objawów choroby.
Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat