Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12 ­ ­ ­ ­ 8.0018.00

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA

2 lata temu

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił funkcjon­alną wyszukiwarkę,

w której pac­jent może sprawdzić ter­miny wizyt przy­pad­ków pil­nych i sta­bil­nych w placówkach, które udzielają świad­czeń w ramach umowy z NFZ.

https://​ter​minyleczenia​.nfz​.gov​.pl

Pac­jent zna­jdzie w wyszuki­warce również adresy, numery tele­fonów oraz sprawdzi na mapie, gdzie zna­j­duje się dany szpi­tal czy poradnia.

wg www​.nfz​.gov​.pl

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat