Tele­fon

PIASEK32 448 44 28 ­ ­ ­ ­ ĆWIK­LICE – 32 447 77 55 ­ ­ ­ ­ JANKOW­ICE32 448 53 12

BEZPŁATNE BADANIE MARKERA NOWOTWOROWEGO – PSA

8 miesięcy temu

Urząd Miasta w Pszczynie zaprasza mężczyzn pow. 45 r. ż., mieszkańców gminy Pszczyna,

na bezpłatne bada­nia krwi w celu określe­nia poziomu mark­era nowot­worowego PSA.

Pro­gram pro­fi­lak­tyki prze­rostu prostaty finan­sowany jest z budżetu Gminy Pszczyna.

Ter­min real­iza­cji badań: 01.1010.12.2018, lub do wycz­er­pa­nia środ­ków.

W bada­niu nie mogą uczest­niczyć osoby, które korzys­tały z takiego bada­nia, finan­sowanego z budżetu Gminy Pszczyna, w roku 2017.

Badanie można wykonać codzi­en­nie w DOKAWA PIASEK, JANKOW­ICE, ĆWIKLICE.

wg Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­tyka, Urząd Gminy w Pszczynie

Wyślij znajomemu

Artykuły wg. lat